Biz Kimiz?

İFA Derneği'ni Tanıyalım

Türkiye sınırları içinde ve yurtdışında olağan ve olağanüstü hallerde; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültür gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın eğitim, barınma, gıda ve sağlık gibi insani ihtiyaçlarını karşılamak, kültür ve sosyal gelişimine yardımcı olmak; kültürler ve topluluklar arası dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu amaç doğrultusunda yapılan projelere destek olmak gayesi ile 2013 yılının Mayıs ayında kurulmuştur.

Misyonumuz;
 • - İnsanlar arasında kardeşlik ve dostluk duygusunu yaymak.
 • - Toplumlar ve bireyler arası anlamayı ve anlaşmayı sağlayacak projeler geliştirerek dünya barışına katkıda bulunmak.
 • - Her ferdin doğuştan hakkı olan insanca yaşama hakkını savunmak.
 • - Kötülüklerin en temel etkenlerden biri olan cahillikle mücadele etmek.
 • - İnsanlara adil bir düzende huzurla yaşayacakları bir ortam hazırlamaya çalışmak.
Vizyonumuz;
 • - İnsanların yaşam haklarına direk olarak tesir edecek deprem, Tsunami, sel, savaş gibi olağanüstü hallerde insanlığın temel ihtiyaçlarını temin edip onlara ulaştırmak.
 • - Olağanüstü hallerde en hızlı ve etkin bir şekilde bölgeye ulaşmak.
 • - Olağanüstü hallerin bitiminde dahi kalıcı projeler geliştirerek kalıcı çözümler üretmek.
 • - Yardımlaşmada yardımseverler ile yardıma muhtaç olanlar arasında köprü vazifesi görmek.
 • - Fakirliğin giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.
 • - Misyon edindiğimiz cahillikle mücadele etmek için kaliteli eğitim kurumları kurmak veya kurulmasına katkıda bulunmak.
Prensiplerimiz;
 • - İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak tüm emanetleri hassasiyetle koruyup en uygun biçimde yerine teslim etmek.
 • - Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan adilane bir şekilde yardım etmek.
 • - Şeffaf olmak.
 • - Şahısları, isimleri değil yapılan hizmeti öne plana çıkarmak.